Tietoa koulutuksesta

Metsänomistajan talouskoulu

Metsänomistajan Talouskoulun toteuttajina ovat Työtehoseura ry ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme. Hanke saa rahoitusta Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksien kautta Manner-Suomen maaseuturahastosta.

Järjestämämme koulutuskokonaisuuden tavoitteena on opastaa metsänomistajia liiketaloudelliseen ja kannattavaan metsäomaisuuden hoitoon.

Metsänomistajien taloustiedon kehittäminen on tärkeää. Osake- tai rahastosalkun arvon kehitystä seurataan hyvinkin tarkasti, mutta ”metsäsalkun” eli metsävarallisuuden arvo ja arvonkehitys eivät useinkaan ole metsänomistajan tiedossa. Kaikenkokoisia metsätiloja voi hoitaa kannattavasti. Aktiivisesti hoidettuna pieniltäkin tiloilta löytyy lähes vuosittain metsänhoito- ja hakkuukohteita, vaikka päätehakkuita tehdään harvakseltaan.

Kannattavan metsänomistuksen tueksi on nykyisin tarjolla sekä tarkkaa tietoa metsävaroista että työkaluja, joiden avulla oman metsäomaisuuden hoito ja hallinta on entistä helpompaa. Järjestämämme koulutuskokonaisuuden tavoitteena on opastaa metsänomistajia liiketaloudelliseen ja kannattavaan metsäomaisuuden hoitoon.

Koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu 8 moduulista, josta opiskelija voi valita itselleen mieleisen opintokokonaisuuden. Kaikki moduulit liittyvät toisiinsa, joten opiskelun kannalta parhaimman hyödyn saat valitsemalla koko koulutuspaketin.

Opiskeluun kuuluvat lähi-illat luentoineen, harjoitukset, maastopäivä, omatoiminen opiskelu verkossa ja vertaisryhmätoiminta.

Muista myös tutustua verkkokurssiimme!

Verkkokurssi

Saatavilla myös kattava verkkokurssi! Seitsemästä teemasta koostuva kurssi käsittelee metsätalouden kannattavuutta laajasti, mm. hakkuiden ja metsätalouden investointien näkökulmasta.

Verkkokurssin hinta 25€ (vähennettävissä metsäverotuksessa)

Koulutuksen hinta

Koulutus koostuu kahdeksasta (8) moduulista, joista voit valita mieleisesi teemat.

Yhden moduulin hinta on 25 €, joten koko koulutuspaketti maksaa 200 €. Koulutusmaksun voit vähentää metsätalouden verotuksessa.

Opiskelu talouskoulussa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se sisältää kahdeksan moduulia, joista opiskelija voi valita mieleisensä kokonaisuuden. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä valmentajien ohjaamana, joten henkilökohtaista ohjausta ja vertaistukea on kaikille halukkaille tarjolla. Lähipäiväopiskelun tukena hyödynnetään etä- ja e-oppimisen työkaluja ja alustoja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan Mhy:n verkkosivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta!

tts_mhy_euro