8. Moduuli_864x576

8. Moduuli

Henkilökohtainen omistajuussuunnitelma

Voit tehdä omistajuussuunnitelman oman valintasi mukaan, omaa metsänomistajuuttasi koskien. Ideana on työstää alkuun jokin valitsemasi ”ongelma” tai kehitystehtävä, johon haet ratkaisua. Tällainen ongelma voi olla vaikkapa sukupolvenvaihdos metsänomistuksessa tai vaikka yksittäisen puukaupan kilpailuttaminen.

Opintojakson tavoitteet:

  • Henkilökohtainen omistajuussuunnitelma perehdyttää tekijänsä johonkin omien metsien hoidossa, käytössä tai omistuksessa kiinnostavaan asiaan, tavoitteeseen tai ongelmaan (joka valitaan itsenäisesti)
  • Tarkoituksena on määrittää metsänomistajan tavoitteet ja toiveet omistuksen kehittymiselle, oma rooli toteutuksessa sekä käytännön toimenpiteet ja aikataulu omistajuussuunnitelman toteutukselle
  • Omistajuussuunnitelmaan perehdytään jo opintojen alussa. Tarkoitus on, että moduulien edetessä karttuvaa osaamista hyödynnetään suunnitelman teossa
  • Suunnitelman laajuus riippuu omista intresseistä / valinnoista (esim. ojitushanke, suojelupäätös, metsän vuokraus, yksittäinen puukauppa, verosuunnittelu omalla tilalla jne)
  • Omistajuussuunnitelmaan on varattu mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta sähköpostitse ja lähipäivien yhteydessä