Verkkokurssi

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen

Verkkokoulutuspaketti käsittelee metsätalouden kannattavuutta laajasti, mm. hakkuiden ja metsätalouden investointien näkökulmasta. Lisäksi selvitetään oman työn arvoa, perusteita metsätalousyrittäjyydelle sekä metsäpalvelujen hankintaa ja niiden kilpailuttamista. Kurssilla esitellään myös metsätalouden sivuelinkeinoja, joista on mahdollista saada tuloja perinteisten puukauppatulojen lisäksi. Metsäverotus ja verosuunnittelu käydään läpi, ja tutustutaan myös metsätalouden tukiin kannattavuuden näkökulmasta.

Verkkokurssin hinta 25€ (vähennettävissä metsäverotuksessa)

Kirjaudu sisään

Lisää vahvistetun tilauksen yhteydessä saamasi salasana yllä olevaan salasanakenttään

Verkkokurssin aiheina mm.

  • Hakkuiden ja hoitotoimenpiteiden kohdentamisen ja ajoituksen merkitys kannattavuudelle
  • Kustannustehokkuuden tulkinta ja vaikutukset kannattavuuteen
  • Metsätalouden investointien kohdentaminen ja toteuttaminen kannattavasti
  • Ostopalvelujen ja omatoimisuuden oikea suhde metsätalouden töissä
  • Toiminnan suunnittelun merkitystä ja eri vaihtoehtojen taloudellisten vaikutusten arviointia

Tiekarttasi kannattavaan metsätalouteen

Kattava tietopaketti

7 teemaa, n. 45 oppituntia - kaikki olennainen kannattavasta metsäomaisuuden hoidosta

Joustavaa opiskelua

Opiskele itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Varaa aikaa opintoihin noin 25 h

Monipuolinen materiaali

Paljon video- ja grafiikkamateriaalia tehostamassa opiskelua!