Moduuli 6_864x576

6. Moduuli

Hakkuut kannattavuuden näkökulmasta

Valtaosa metsätuloista syntyy puun myynnistä. Moduuli perehdyttää kannattavuuden näkökulmasta kiertoajalla tehtäviin erilaisiin hakkuisiin, niiden ajoittamiseen ja puukaupan kilpailuttamiseen. Lisäksi vertaillaan erirakenteista metsänkasvatusta perinteisiin kiertoajalla tapahtuviin hakkuisiin kannattavuutta ja riskejä silmällä pitäen.

Opintojakson tavoitteet:

  • Perehdytään puukaupan teon vaiheisiin
  • Ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat leimikon kiinnostavuuteen ostajan näkökulmasta
  • Selvittää puukaupan tulokseen vaikuttavia tekijöitä
  • Perehdyttää kannattavuuden näkökulmasta kiertoajan puitteissa tehtäviin hakkuisiin ja niiden ajoittamiseen (uudet kauppatavarat, kysyntä-tarjonta? Markkinamuutokset, erikoispuut)
  • Tutustua energiapuun korjuun kannattavuuskysymyksiin puun myyjän näkökulmasta
  • Oppia arviomaan eri-ikärakenteista metsänkasvatusta perinteisiin kiertoajalla tapahtuviin hakkuisiin verrattuna - erityisesti kannattavuutta ja riskejä silmällä pitäen