6. Moduuli_864x576

5. Moduuli

Metsäomaisuuden arvo ja metsään sijoittaminen

Metsätiloilla on kysyntää ja vallitsevana ovat myyjän markkinat. Moduulissa tutustutaan metsäomaisuuden arvon määrittämisen keinoihin, metsätilakauppaan ja omistusjärjestelyjen vaihtoehtoihin metsätilalla. Metsään kohdistuvien riskien hallinta ja metsätulojen sijoittamisen vaihtoehtoihin perehtyminen ovat osa kannattavuutta hakevan metsänomistajan toimintaa.

Opintojakson tavoitteet:

  • ymmärretään erilaisten menetelmien merkitys ja erot metsän arvon määrittämisessä
  • tunnistetaan erilaisten omistusmuotojen etuja ja haittoja
  • osataan tulkita metsätila-arviota oston ja myynnin apuvälineenä
  • tutustutaan metsärahan sijoittamisen vaihtoehtoihin
  • pystytään neuvottelemaan metsän vakuuttamisesta ja tunnistetaan vakuuttamisen mahdollisuudet eri kehitysvaiheessa olevissa metsissä