5. Moduuli_864x576

4. Moduuli

Metsätalouden investointien kannattavuuden arvionti

Moduuli perehdyttää metsänhoitomenetelmien, kuten uudistamisen ja taimikonhoidon, sekä metsätalouden investointien, kuten lannoituksen, ojituksen ja metsäteiden rakentamisen, merkitykseen metsätalouden kannattavuuden parantamisessa. Investointien oikea ajoitus metsän kiertoajalla tuodaan esiin sekä lasketaan tukien vaikutusta eri toimenpiteisiin.

Opintojakson tavoitteet:

  • Perehdyttää metsänhoitomenetelmien ja metsätalouden investointien merkitykseen metsätalouden kannattavuuden parantamisessa
  • Oppia ymmärtämään investointien ajoituksen merkitys metsän kiertoajalla
  • Tutustua valtiontukien mekanismeihin ja niiden vaikutuksiin eri toimenpiteissä