• Info

Laajuus:

2 lähipäivää; 1 opintopiste = 40 h työpanos

Sisältää:

  • Lähiopetusta 12 h
  • Verkko-opiskelu, harjoitustyöt, vertaisryhmätoiminta ym. yht. 28 h

4. Moduuli

Metsäverotus

Verosuunnittelulla voidaan parantaa metsätalouden kannattavuutta. Moduulissa käydään läpi metsään kohdistuvia veromuotoja, keinoja vaikuttaa veron määrään, eri omistusmuotojen verotusta. Lisäksi tutustutaan verotuksen sähköisiin palveluihin ja uusiin verohuojennuksiin, kuten metsälahjavähennykseen.

Opintojakson tavoitteet:

  • ymmärretään verotuksen perusteita
  • osataan täyttää metsänomistajalta vaadittavat veroilmoitukset
  • tunnistetaan eri omistusmuotojen verotuksen etuja ja haittoja
  • pystytään tekemään verotuksen suunnittelua
  • osataan käyttää verottajan sähköisiä palveluja

Tutustu muuhun moduuli tarjontaan