• Info

Laajuus:

1 lähipäivä (3h + 3h); 1 opintopiste = 40 h työpanos

Sisältää:

  • lähiopetusta 6h
  • Verkko-opiskelu, vertaisryhmätoiminta ym. yht. 34 h

3. Moduuli

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen

Moduulissa tutustutaan eri menetelmiin ja keinoihin, joilla voidaan parantaa metsätalouden kannattavuutta. Mietitään oman työn arvoa, perusteita metsätalousyrittäjyydelle, metsäpalvelujen hankintaa ja niiden kilpailuttamista. Lisäksi perehdytään, mistä metsätalouden sivuelinkeinoista on mahdollista saada tuloja perinteisten puukauppatulojen lisäksi.

Opintojakson tavoitteet:

  • hakkuiden ja hoitotoimenpiteiden kohdentamisen ja ajoituksen merkitys kannattavuudelle
  • kustannustehokkuuden tulkinta ja vaikutukset kannattavuuteen
  • metsätalouden investointien kohdentaminen ja toteuttaminen kannattavasti
  • ostopalvelujen ja omatoimisuuden oikea suhde metsätalouden töissä
  • toiminnan suunnittelun merkitystä ja eri vaihtoehtojen taloudellisten vaikutusten arviointia

Tutustu muuhun moduuli tarjontaan