4. Moduuli_tukkikasa

3. Moduuli

Metsäverotus

Verosuunnittelulla voidaan parantaa metsätalouden kannattavuutta. Moduulissa käydään läpi metsään kohdistuvia veromuotoja, keinoja vaikuttaa veron määrään sekä eri omistusmuotojen verotusta. Lisäksi tutustutaan verottajan sähköisiin palveluihin ja uusiin verohuojennuksiin, kuten metsälahjavähennykseen.

Opintojakson tavoitteet:

  • Verotuksen perusteiden ymmärtäminen
  • Osataan täyttää metsänomistajalta vaadittavat veroilmoitukset
  • Tunnistetaan eri omistusmuotojen verotuksen etuja ja haittoja
  • Pystytään tekemään verotuksen suunnittelua
  • Osataan käyttää verottajan sähköisiä palveluja