2. Moduuli_Männynkäpy oksassa_864x576

2. Moduuli

Metsävaratieto ja metsäsuunnitelma

Moduulissa käydään läpi metsävaratiedon hyödyntämistä, perehdytään metsäsuunnitteluun, metsäsuunnitelman sisältöön ja käyttöön metsäomaisuuden hoidon apuvälineenä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin metsäsuunnitelman sähköisiin sovelluksiin. Moduuliin kuuluvassa maastopäivässä opitaan itse mittaamaan ja tulkitsemaan kerättyä tietoa.

Opintojakson tavoitteet:

  • Tutustua metsävaratiedon keruuseen ja hyödyntämiseen
  • Opiskella metsäomaisuuden hoitoon ja hallintaan tarkoitettujen sovellusohjelmien käyttöä luokassa ja maastossa
  • Oppia tunnistamaan erilaisia sähköisiä "metsäsuunnitelmia” ja ymmärtämään niiden erot ja käyttömahdollisuudet
  • Oppia tulkitsemaan ja hyödyntämään oman tilan metsäsuunnitelmaa metsän hoidon apuvälineenä
  • Oppia käyttämään metsänmittauksen välineitä ja mittaamaan tietoa maastossa
  • Osata soveltaa opittuja asioita maastossa tehtävissä harjoituksissa