• Info

Laajuus:

Laajuus: 2 lähipäivää; 2 opintopiste = 80 h työpanos

Sisältää:

  • lähiopetusta 12 h
  • Verkko-opiskelu, harjoitustyöt, vertaisryhmätoiminta ym. yht. 68 h

2. Moduuli

Metsävaratieto ja metsäsuunnitelma

Moduulissa käydään läpi metsävaratiedon hyödyntämistä, perehdytään metsäsuunnitteluun, metsäsuunnitelman sisältöön ja käyttöön metsäomaisuuden hoidon apuvälineenä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin metsäsuunnitelman sähköisiin sovelluksiin. Moduuliin kuuluvassa maastopäivässä opitaan itse mittaamaan ja tulkitsemaan kerättyä tietoa.

Opintojakson tavoitteet:

  • tunnistetaan erilaiset tavat kerätä metsävaratietoa
  • osataan käyttää metsäsuunnitelmaa metsien käytön ja hoidon apuvälineenä huomioiden tulot ja menot
  • opitaan käyttämään metsänmittauksen välineitä ja mittaamaan tietoa maastossa
  • tiedostetaan itselle tarpeelliset kohdat tulevaisuuden metsäsuunnitelmasta (kehittämiskohteet)
  • tunnistetaan erilaisia sähköisiä "metsäsuunnitelmia", tiedetään niiden erot ja käyttömahdollisuudet

Tutustu muuhun moduuli tarjontaan