1.Moduuli_metsä

1. Moduuli

Metsätalouden biologiset perusteet ja kannattavuuden mittaaminen

Moduulissa tarjotaan rautaisannos puunkasvatuksen ja metsänhoidon perusteita. Moduulissa mietitään myös metsäomaisuuden arvon muodostumista, perehdytään metsätalouden liiketalous- ja kannattavuuskäsitteisiin ja niiden merkitykseen sekä tehdään kannattavuusharjoitus.

Opintojakson tavoitteet:

  • Tutustua metsätalouden keskeisiin käsitteisiin ja puunkasvatuksen biologiaan
  • Paneutua metsätalouden kannattavuuteen ja metsän arvon hoitamiseen luentojen ja etätehtävän muodossa
  • Syventää tietoja metsän osuudesta varallisuuden ja oman talouden johtamisessa
  • Kerätä moduulissa hankittu osaaminen yhteen otsikolla ”kannattavuus, kasvu ja pääoma metsätaloudessa”