• Info

Laajuus:

2 lähipäivää; 1 opintopiste = 40 h työpanos

Sisältää:

  • Lähiopetusta 12 h
  • Verkko-opiskelu, harjoitustyöt, vertaisryhmätoiminta ym. yht. 28 h

1. Moduuli

Metsätalouden erityispiirteet ja kannattavuuden mittaaminen

Moduulissa perehdytään metsäomaisuuden arvon muodostumiseen, metsätalouden liiketalous- ja kannattavuuskäsitteisiin ja niiden merkitykseen sekä tehdään kannattavuusharjoitus.

Opintojakson tavoitteet:

  • Tutustua metsätalouden ominaispiirteisiin yleisen liiketalouden näkökulmasta
  • Selvittää metsän omistamisen tavoitteita ja arvopohjaa tutkimuksen avulla ja yhteisen pohdinnan keinoin
  • Paneutua metsätalouden kannattavuuteen ja metsän arvon hoitamiseen luentojen ja etätehtävän muodossa
  • Syventää tietoja metsän osuudesta varallisuuden ja oman talouden johtamisessa
  • Kerätä moduulissa hankittu osaaminen yhteen otsikolla ”kannattavuus, kasvu ja pääoma metsätaloudessa”

Tutustu muuhun moduuli tarjontaan